Конфиденциалност и Защита на личните данни

Текстът по-долу е извадка от Общите условия за използване на сайта Greece-Hotels.BG (секция "Защита на личните данни")

 1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Профи Турс" във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Профи Турс".
 2. Потребителят се съгласява "Профи Турс" да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, доставчик на коли под наем, застраховател).
 3. Потребителят се съгласява "Профи Турс" да предоставя името и е-майл адреса, който е посочил при извършване на резервацията на трети лица, с които "Профи Турс" има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените е-майл адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ уеб адреса на нашия сайт.
 4. При използване на интернет резервационната система, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация съдържаща собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. Използвайки интернет резервационната система, уеб- страницата, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни,както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че Профи Турс може да събита информация относно (1) името на домейна на хоум сървъра, е-мейл адреси, типът на компютъра и типът на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) е-мейл адресите на посетителите, които комуникират с "Профи Турс" или сайтът чрез е-мейл, (3) информация осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми , регистрационни форми и проучвания ( включително име, адрес, е-мейл, и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация отнасяща се до броя на посещенията на сайта.
 5. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.
 6. "Профи Турс" се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация.
 7. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Профи Турс" като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "Профи Турс" използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата като технологията Secure Sockets Layer (SSL). С цел използване на уеб сайта Потребителите трябва да поддържат SSL-capable браузър като например MS Internet Explorer 6.0 (или по-нова версия) или Netscape Navigator 7.0 (или по-нова версия).
 8. "Профи Турс" е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Профи Турс" е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "Профи Турс" или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на Профи Турс; в случай на преобразуване на Профи Турс
 9. "Профи Турс" не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
 10. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Профи Турс", включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни
 11. "Профи Турс" ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ уеб адреса на нашия сайт
 12. "Профи Турс" може да постави "бисквитки" (cookies) на компютърните системи на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях "Профи Турс" може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.
 13. Потребителят е съгласен "Профи Турс" да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

Препоръчани хотели в Гърция

cache load